LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bepaling van het resultaat (art. 3.95 Wet IB 2001)

Bepaling van het resultaat

Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2018
De redactie

1 Bepaling van het resultaat

Voor de bepaling van de omvang van het resultaat uit overige werkzaamheden wordt aangesloten bij het winstregime zoals dat geldt voor een onderneming (art. 3.95 Wet IB 2001). Niet alle bepalingen die betrekking hebben op het winstbegrip van de IB-onderneming zijn van overeenkomstige toepassing verklaard. De fiscale faciliteiten die een definitieve belastingbesparing geven, worden de resultaatgenieter onthouden. De voor een ondernemer geldende doorschuiffaciliteiten zijn wel van overeenkomstige toepassing op de resultaatgenieter. 

Het uitgangspunt is het totaalwinstbegrip: de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een werkzaamheid. Deze omschrijving is sterk vergelijkbaar met die in art. 3.8 Wet IB 2001. De toepassing van het totaalwinstbegrip heeft tot gevolg dat onzakelijke transacties die worden gedaan met verbonden personen kunnen leiden tot kapitaalstortingen dan wel onttrekkingen. Zie hierover uitgebreid de toelichting op de onzakelijke lening en borgstelling bij art. 3.92 Wet IB 2001.

Voor de heffing van inkomstenbelasting wordt het resultaat jaarlijks belast. De jaarwinst dient de resultaatgenieter vast te stellen overeenkomstig art. 3.25 Wet IB 2001, ofwel naar goed koopmansgebruik.
De voordelen die aan een werkzaamheid zijn toe te rekenen, zijn de opbrengsten die rechtstreeks met de werkzaamheid worden behaald, maar ook de niet beoogde opbrengsten en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.