LOADING  
Fiscaal
Civiel

Landbouwvrijstelling (art. 3.12 Wet IB 2001)

Landbouwvrijstelling

Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 februari 2014

Beleid heretikettering in verband met wijziging landbouwvrijstelling

Het ministerie van Financiën heeft een besluit gepubliceerd dat de gevolgen beschrijft van de wijziging van de landbouwvrijstelling voor de heffing van inkomstenbelasting per 27 juni 2000. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat elke waardeverandering van grond belast is met inkomstenbelasting, als die verandering niet kan worden toegerekend aan de ontwikkeling van de waarde in het economische verkeer bij voortzetting van de aanwending van de grond in het kader van een landbouwbedrijf.
Voor tot het ondernemingsvermogen behorende woningen werd ervan uitgegaan dat deze werden aangewend in het kader van het landbouwbedrijf. Bij onttrekking van de woning aan de onderneming werd bij waardering van de ondergrond van de woning voor toepassing van de landbouwvrijstelling uitgegaan van de waarde in het economische verkeer met een agrarische bestemming (WEVAB).
In april 2004 zijn door de Hoge Raad vier arresten gewezen die betrekking hebben op de waardestijging van de tot een landbouwbedrijf behorende grond als op die grond een woning mag worden gebouwd. Daarin is uitgemaakt dat de bouw van een woning leidt tot onttrekking van het perceel aan het gebruik ten behoeve van de landbouw. Bij een dergelijke onttrekking aan het ondernemingsvermogen moet worden afgerekend. De landbouwvrijstelling ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.