LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingschuldige (art. 16 WBR)

Belastingschuldige

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 mei 2022
De redactie

1 Algemeen

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij de verkrijger van de onroerende zaak (art. 16 WBR). Dat betekent dat de verkrijger aangifte moet doen van het belastbare feit voor de overdrachtsbelasting. Wanneer de onroerende zaak door meer dan een partij wordt verkregen, is iedere verkrijger voor zijn eigen onverdeelde aandeel in het geheel belastingplichtig.

2 Vrij op naam

Bij een levering van een onroerende zaak vrij op naam wordt afgesproken dat de verkoper de overdrachtsbelasting betaalt. Dit heeft niet tot gevolg dat de verkoper belastingplichtige wordt en daarmee gerechtigd wordt om in beroep te gaan tegen de voldoening op de aangifte. De afspraken in het kader vrij op naam betreffen alleen de betrokken partijen en laten de publiekrechtelijke regels onverlet (Hof Den Bosch 25 augustus 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3769). Zo zal als een teruggave van de overdrachtsbelasting wordt verleend deze toekomen aan de verkrijger. Of als de Inspecteur constateert dat te weinig belasting is afgedragen, dan zal hij de naheffingsaanslag opleggen aan de verkrijger. Omdat de verkoper op grond van de obligatoire afspraken gehouden is de overdrachtsbelasting voor zijn rekening te nemen, zal hij de mogelijkheid willen hebben om in bezwaar en beroep te komen tegen de naheffingsaanslag. Hiervoor is dan wel een machting van de verkrijger ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.