LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingrente (art. 30f AWR - 30h AWR)

Belastingrente

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Belasting- en invorderingsrente, COVID-19 Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 maart 2022
De redactie

1 Inleiding

Belastingrente is rente die in rekening wordt gebracht of wordt vergoed over de periode tot de vaststelling van de betalingsverplichting of het recht op teruggaaf bij een belastingaanslag. Belastingrente wordt in rekening gebracht als het opleggen van een aanslag met een door de belastingplichtige te betalen bedrag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich laat wachten. Daartegenover staat dat belastingrente wordt vergoed, indien het opleggen van een aanslag met een aan de belastingplichtige te betalen bedrag door toedoen van de Inspecteur te lang op zich laat wachten.

Belastingrente wordt enkelvoudig berekend. Het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting is gelijk aan het percentage in het Burgerlijk Wetboek voor de wettelijke rente bij handelstransacties, met dien verstande dat sinds 1 januari 2014 een minimum van 8% geldt (art. 30hb lid 2 AWR tekst tot 1 oktober 2020 jo art. 6:120 lid 2 jo 6:119a BW). Voor de hoogte van de belastingrente voor de overige belastingen wordt net als voor de invorderingsrente aangesloten bij het percentage in het Burgerlijk Wetboek voor niet-handelstransacties, ofwel de wettelijke rente, met dien verstande dat sinds 1 januari 2014 een minimum van 4% geldt (art. 30hb lid 1 AWR tekst tot 1 oktober 2020 jo art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.