LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingplichtigen in de inkomstenbelasting (binnenlandse en buitenlandse belastingplicht) (art. 2.1 - 2.2 Wet IB 2001)

Belastingplichtigen in de inkomstenbelasting (binnenlandse en buitenlandse belastingplicht)

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 februari 2020
De redactie

1 Subjectieve belastingplicht in de inkomstenbelasting

Belastingplichtig voor de inkomstenbelasting zijn de natuurlijke personen die in Nederland wonen (binnenlandse belastingplichtigen) en die niet in Nederland wonen maar wel Nederlands inkomen genieten (buitenlandse belastingplichtigen). Voor het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen speelt de nationaliteit geen enkele rol. Alleen de woonplaats is van belang en indien men niet in Nederland woont, de vraag of men toch Nederlands inkomen geniet. Binnenlandse belastingplichtigen zijn in beginsel aan de inkomstenbelasting onderworpen voor hun inkomen waar ook ter wereld genoten. Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting kunnen de heffingsbevoegdheid over buiten Nederland genoten inkomen aan het oorsprongland toewijzen waardoor de facto in Nederland niet over het gehele wereldinkomen wordt geheven. Buitenlandse belastingplichtigen zijn alleen aan inkomstenbelasting onderworpen als zij Nederlands inkomen genieten. Zie hierover hierna onder Nederlands inkomen.

1.1 Ontstaan en beëindiging belastingplicht

Binnenlandse belastingplicht ontstaat door geboorte in Nederland of door het zich vestigen in Nederland (immigratie) en eindigt door overlijden of emigratie. Buitenlandse belastingplicht ontstaat door emigratie uit Nederland (einde binnenlandse belastingplicht) waarbij men wel Nederlands inkomen blijft genieten of (indien men niet in Nederland heeft gewoond) wanneer men begint Nederlands inkomen te genieten. De buitenlandse belastingplicht eindigt door overlijden, door het ophouden Nederlands inkomen te genieten of door ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.