LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingplichtige (art. 1.3 en 1.4 Vhh)

Belastingplichtige

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Verhuurderheffing Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2019
mr. L.E. Welkers

1 Algemeen

De verhuurderheffing wordt geheven van degene die op 1 januari van een bepaald kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of een beperkt recht heeft van meer dan vijftig huurwoningen (art. 1.4 Wet maatregelen woningmarkt 2014 II). Tot 1 januari 2018 was de grens tien huurwoningen. Wat onder een huurwoning in de zin van de verhuurderheffing wordt verstaan, is gedefinieerd in art. 1.2 lid 1 onder e Wet maatregelen woningmarkt II.

Als meerdere personen genothebbende zijn van eenzelfde huurwoning, wordt de huurwoning voor de verhuurderheffing in aanmerking genomen bij degene aan wie de WOZ-beschikking wordt opgelegd (art. 1.3 Wet maatregelen woningmarkt 2014 II). Ook in die situatie wordt slechts een vrijstelling van tien (per 1 januari 2018 vijftig) huurwoningen gehanteerd (Rb Gelderland 22 maart 2016, nr 15/3429, ECLI:NL:RBGEL:2016:1584). In een situatie waarin meerdere gerechtigden tot een grote groep huurwoningen zijn die in deze wet worden betrokken, kan het voordelig zijn om de gemeenschap op te heffen om zo een grotere vrijstelling te benutten. De Hoge Raad heeft op 8 juni 2018 (nr 16/04098, ECLI:NL:HR:2018:846) in een casus waarbij 13 huurwoningen in mede-eigendom waren van drie broers en slechts een broer als belastingplichtige voor de verhuurderheffing was aangemerkt, geoordeeld dat de toerekeningssystematiek voor de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.