LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingplichtige lichamen (art. 2 Wet Vpb)

Belastingplichtige lichamen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Hoofdelijke aansprakelijkheid, Vennootschap onder firma Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 augustus 2022
De redactie

1 Inleiding

Op grond van de Wet Vpb wordt belasting geheven over winsten van lichamen en entiteiten. Art. 2 en 3 Wet Vpb geeft een opsomming van de lichamen die belastingplichtig zijn, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen. De toelichting beschrijft de huidige wetgeving. Gewezen wordt op het aangekondigde wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen.

1.1 Aankondiging wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Op 29 maart 2021 is een consultatiedocument inzake de aanpassing van het fiscaal kwalificatiebeleid van rechtsvormen gepubliceerd, waarin onder meer is voorgesteld de open commanditaire vennootschap (open CV) af te schaffen en het (open) fonds voor gemene rekening te herdefinieren.
De staatssecretaris heeft in een brief van 2 juni 2021 aangekondigd dat de aanpassingen van het fiscale kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen geen onderdeel zullen uitmaken van het Pakket Belastingplan 2022. Deze aanpassingen zullen onderdeel zijn van een afzonderlijk wetsvoorstel dat naar verwachting in de winter van 2021 zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. In een brief van 1 juli 2021 (2021-0000125606) meldt de staatssecretaris dat de internetconsultatie veel inhoudelijke reacties heeft opgeleverd die betrekking hebben op de nieuwe definitie van het fonds voor gemene rekening (FGR) in de vennootschapsbelasting. De nieuwe definitie voor het FGR heeft ingrijpende gevolgen voor institutionele ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.