LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingplichtige lichamen (art. 2 Wet Vpb)

Belastingplichtige lichamen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 juni 2020

1 Inleiding

Op grond van de Wet Vpb wordt belasting geheven over winsten van lichamen en entiteiten. Art. 2 en 3 Wet Vpb geeft een opsomming van de lichamen die belastingplichtig zijn, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen.

2 Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht

Tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen bestaan enkele verschillen. Dit onderscheid is van groot belang voor het object van de heffing. Bij binnenlandse belastingplichtigen wordt het wereldinkomen belast op grond van art. 7 Wet Vpb. Bij buitenlands belastingplichtigen wordt op grond van art. 17 Wet Vpb slechts het Nederlandse inkomen belast. Daarnaast zijn enkele regelingen uit de Wet Vpb, zoals de juridische fusie- en splitsingsfaciliteiten, alleen van toepassing op binnenlandse belastingplichtigen of op in een lidstaat van de EU gevestigd lichaam.

Een entiteit is binnenlands belastingplichtig wanneer het lichaam in Nederland is gevestigd (art. 2 lid 1 Wet Vpb). Of een lichaam in Nederland is gevestigd, wordt naar de omstandigheden van het geval beoordeeld (art. 4 AWR). Een lichaam is ook binnenlands belastingplichtig als het naar Nederlands recht is opgericht, ook al is het lichaam feitelijk niet in Nederland gevestigd. In dat geval wordt ook wel gesproken van de vestigingsplaatsfictie (art. 2 lid 4 Wet Vpb). Het gevolg is, dat wanneer ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.