LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingpakket 2014

Belastingpakket 2014

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastingpakketten Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 maart 2014
De redactie
1 Belastingplan 2014 en aanverwante wetsvoorstellen
1.1 Belastingplan 2014 (33752)
1.1.1 Vrijstelling schenkbelasting bij schenking ter besteding aan eigen woning tijdelijk verhoogd tot € 100.000
1.1.2 ‘Gewone’ verhoogde vrijstelling bij schenking voor eigen woning voortaan ook bij aflossing restschuld
1.1.3 Stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014
1.1.4 Integratieheffing in de omzetbelasting vervalt
1.1.5 Koop-/aanneemovereenkomst? Levering grond belast met omzetbelasting
1.1.6 Tijdelijk verlengde termijn verhuisregelingen (3 jaar) met 1 jaar verlengd
1.1.7 Forfaitaire percentage waardering vruchtgebruik in SW
1.1.8 BTW tarief voor renovatie en onderhoud verlengd
1.1.9 Tarief heffing box 2 voor het jaar 2014 verlaagd naar 22% voor inkomen tot € 250.000
1.1.10 Keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen
1.1.11 Afschaffen werkbonus voor nieuwe gevallen
1.2 Overige fiscale maatregelen 2014 (33753)
1.2.1 Periodieke giften kunnen met ingang van 1 januari 2014 bij onderhandse akte plaatsvinden
1.2.2 Multiplier voor periodieke gift aan culturele instelling 1 jaar verlengd
1.2.3 Defiscalisering ook bij blooteigendom-vruchtgebruiksituaties ontstaan krachtens buitenlands erfrecht
1.2.4 Waardering serviceflat voor de heffing van erf- en schenkbelasting
1.2.5 Aanscherping integriteitseisen bestuurders ANBI
1.2.6 Vergoedingsrechten tussen (gewezen) echtgenoten leiden niet tot relevant belang bij onderliggend goed
1.2.7 Verkrijging van belang tot eenderde in beleggingsfonds vormt geen economische eigendomsverkrijging voor overdrachtsbelasting
1.2.8 BTW-herzieningsregeling bij verlegging van BTW  (art. 12a Wet OB) vervalt
1.2.9 Diverse wijzigingen
1.3 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente (33755)
1.4 Wet Maatregelen woningmarkt 2014 (33756)

1 Belastingplan 2014 en aanverwante wetsvoorstellen

Op 17 september 2013 heeft het Kabinet de fiscale plannen voor 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket 2014 bestaat uit vier wetsvoorstellen: Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente. Het belastingpakket 2014 is op 19 november 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 17 september 2013 is voorts het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 ingediend.
In de nacht van 17 en 18 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met de vier wetsvoorstellen en het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. Dit laatste wetsvoorstel is ingediend ter vervanging van het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014.
Hieronder volgt een overzicht van de voor het notariaat in het oog springende wetswijzigingen die in werking zijn getreden per 1 januari 2014. Het Ministerie van Financiën heeft een overzicht gepubliceerd van de wijzigingen per 1 januari 2014. Hierin zijn onder andere alle nieuwe tarieven en cijfers opgenomen.

1.1 Belastingplan 2014 (33752)

TK 33752, nr 2 (Voorstel van wet), TK 33752, nr 3 (Memorie van Toelichting), EK 33752, nr A (Gewijzigd voorstel van wet), Stb. 2013, 565 (Definitieve wettekst)

1.1.1 Vrijstelling schenkbelasting bij schenking ter besteding aan eigen woning tijdelijk verhoogd tot € 100.000

Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.