LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastbaar (binnenlands) inkomen uit werk en woning (art. 7.2 Wet IB 2001)

Belastbaar (binnenlands) inkomen uit werk en woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 september 2020
De redactie

1 Buitenlandse belastingplicht 

Niet-inwoners van Nederland worden als buitenlandse belastingplichtigen in de inkomstenbelastingheffing betrokken voor hun Nederlandse inkomensbestanddelen (art. 7.1 Wet IB 2001). De buitenlandse inkomensbestanddelen van niet-inwoners zullen alleen in de heffing worden betrokken, als heffing op grond van de Wet IB 2001, mogelijk is. Bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting kunnen het heffingsrecht van Nederland alleen inperken en creëren dus geen heffingsbevoegdheid. Buitenlandse belastingplichtigen worden in Nederland belast voor hun belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland (art. 7.2 Wet IB 2001), hun belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap (art. 7.5 Wet IB 2001) en hun belastbare inkomen uit sparen en beleggen in Nederland (art. 7.7 Wet IB 2001). Buitenlandse belastingplichtigen die geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige in de zin van art. 7.8 Wet IB 2001 zijn, hebben als uitgangspunt geen recht op heffingskortingen. Een uitzondering geldt voor wat betreft de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor buitenlandse belastingplichtigen die inwoner zijn van een andere EU-lidstaat, van een EER-staat, van Zwitserland of van de BES-eilanden en ook nog voor andere dan de hiervoor bedoelde buitenlandse belastingplichtigen die belastbare winst uit een Nederlandse onderneming als bedoeld in art. 7.2 lid 2 onder a Wet IB 2001, (zie hierna) genieten en aanspraak kunnen maken op toepassing van een bepaling in een belastingverdrag dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.