LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastbaar (binnenlands) inkomen uit werk en woning (art. 7.2 Wet IB 2001)

Belastbaar (binnenlands) inkomen uit werk en woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 juni 2018
De redactie

1 Buitenlandse belastingplicht 

Niet-inwoners van Nederland worden als buitenlands belastingplichtigen in de inkomstenbelastingheffing betrokken voor hun Nederlandse inkomensbestanddelen (art. 7.1 Wet IB 2001). De buitenlandse inkomensbestanddelen van niet-inwoners zullen alleen in de heffing worden betrokken, als heffing op grond van de Wet IB 2001, mogelijk is. Bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting kunnen het heffingsrecht van Nederland alleen inperken en creëren dus geen heffingsbevoegdheid. Buitenlands belastingplichtigen worden in Nederland belast voor hun inkomen uit werk en woning in Nederland (art. 7.2 Wet IB 2001), hun inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap (art. 7.5 Wet IB 2001) en hun inkomen uit sparen en beleggen in Nederland (art. 7.7 Wet IB 2001). 

2 Belastbaar inkomen uit werk en woning in Nederland (art. 7.2 lid 2 Wet IB 2001) 

2.1 Belastbare winst uit een Nederlandse onderneming (art. 7.2 lid 2 onder a Wet IB 2001)

Het belastbaar inkomen uit werk en woning in Nederland is de belastbare winst uit een Nederlandse onderneming of een gedeelte van een onderneming die wordt gedreven met behulp van een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger in Nederland. Wanneer een ondernemer niet in Nederland woont en winst geniet uit een Nederlandse bron, kan hij in de Nederlandse belastingheffing worden betrokken. Het drijven van de onderneming moet gebeuren met behulp van een 'vaste inrichting' of 'vaste vertegenwoordiger' in Nederland. De betekenis van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.