LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastbare inkomsten uit eigen woning (art. 3.110 Wet IB 2001)

Belastbare inkomsten uit eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Eigen woning, Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

Algemeen

De eigen woning is voor veel belastingplichtigen qua omvang een van de belangrijkste vermogensbestanddelen die zij bezitten. Daarmee past de eigen woning systematisch gezien beter in box 3 (vermogensrendementsheffing). Echter om onder meer politieke redenen (hypotheekrenteaftrek) wordt de eigen woning belasting in box 1 (inkomsten uit werk en wonen).

Het belastbare inkomen uit een eigen woning bestaat uit de voordelen uit de eigen woning verminderd met de op de voordelen drukkende aftrekbare kosten, art. 3.110 Wet IB 2001. Het voordeel uit de eigen woning wordt forfaitair vastgesteld, art. 3.112 Wet IB 2001. Welke kosten aftrekbaar zijn, is bepaald in art. 3.120 Wet IB 2001.

Tot 1 januari 2013 behoorde tot de belastbare inkomsten uit eigen woning ook het voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW). Per die datum is de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (Stb. 2012, nr 670) van kracht geworden. Door deze wet heeft een belastingplichtige uitsluitend recht op aftrek van hypotheekrente als de schuld in maximaal 30 jaar volgens een ten minste annuïtair schema volledig wordt afgelost. Daarnaast is de vrijstelling voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) afgeschaft. Voor op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.