LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastbare feiten omzetbelasting (art. 1 Wet OB)

Belastbare feiten omzetbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 juli 2022

1 Algemeen

Onder naam omzetbelasting wordt een belasting geheven terzake van onder meer leveringen van goederen en diensten welke in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer (in de zin van art. 7 Wet OB) onder bezwarende titel worden verricht.

In de toelichtingen wordt aandacht besteed aan de omzetbelasting problematiek waar het notariaat mee geconfronteerd zou kunnen worden. Dit betreft hoofdzakelijk de levering en het gebruik van (in Nederland gelegen) onroerende zaken.

Aan de heffing van omzetbelasting geheven terzake van intercommunautaire verwervingen van goederen en de invoer van goederen wordt in deze toelichting geen aandacht besteed.

Definities welke in de omzetbelasting worden gebruikt zijn vermeld in art. 2a Wet OB. 

2 Diplomatieke vrijstelling

In het Besluit diplomatieke vrijstellingen van 23 juni 2022 (nr 2022-166914) dat in werking is getreden op 30 juni 2022 is in onderdeel 5 een vrijstelling omzetbelasting voor vertegenwoordigingen en internationale organisaties voor officieel gebruik opgenomen. De vrijstelling van omzetbelasting voor officieel gebruik geldt voor de levering van roerende zaken, onroerende zaken (inclusief de rechten waaraan deze zijn onderworpen) en diensten. Onder officieel gebruik wordt in dit verband mede verstaan het huisvesten van vertegenwoordigers, met uitzondering van honorair consuls. De vrijstellingen gelden op voorwaarde van wederkerigheid en zijn in het besluit nader uitgewerkt alsmede ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.