LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (art. 3.90 Wet IB 2001)

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Appartementsrechten, Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2020
De redactie

1 Inleiding

Vermogen dat naar zijn aard slechts ondernemingsdoelen kan dienen, behoort naar de leer van de vermogensetikettering verplicht tot het ondernemingsvermogen (box 1). Als dit vermogen zou worden ondergebracht bij een ander bij wie het tot diens privévermogen zou gaan behoren (box 3), en deze andere persoon zou het aan de ondernemer gaan verhuren, zou dit een belastingbesparing kunnen opleveren. Immers: in box 3 wordt geheven over een forfaitair rendement, naar een vast tarief.
Om het schuiven met vermogensbestanddelen ter besparing van inkomstenbelasting tegen te gaan, is in art. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 de terbeschikkingstellingsregeling opgenomen. Als ondernemingsvermogen ter beschikking wordt gesteld aan een verbonden persoon of een BV waarin de belastingplichtige zelf of een met hem verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft, vormt het vermogensbestanddeel voor de belastingplichtige ter beschikking gesteld vermogen waarvan de daarmee behaalde inkomsten en behaalde vervreemdingsresultaten worden belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Bij de bepaling van het resultaat op basis van de terbeschikkingstellingsregeling komt op het belastbaar resultaat in mindering de terbeschikkingstellingsvrijstelling (art. 3.90 jo art. 3.99b Wet IB 2001). Zie hierna bij 'Uitbreiding begrip werkzaamheid'.

Tot de bron resultaat uit overige werkzaamheden behoren naast de voordelen uit hoofde van de terbeschikkingstellingsregeling ook de inkomsten die ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.