LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastbaar inkomen box 1 (art. 3.1 Wet IB 2001)

Belastbaar inkomen box 1

Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2018
De redactie

Samenstelling belastbaar inkomen uit werk en woning

In box 1 worden diverse bronnen van inkomsten belast als het belastbaar inkomen uit werk en woning. Het belastbaar inkomen uit werk en woning bestaat uit het inkomen uit werk en woning verminderd met de te verrekenen verliezen uit werk en woning van de negen voorafgaande jaren en de drie daaropvolgende jaren (art. 3.150 Wet IB 2001). Het inkomen uit werk en woning bestaat uit vijf bronnen van inkomen, namelijk:

  • de belastbare winst uit onderneming (art. 3.2 e.v. Wet IB 2001);
  • het belastbare loon (art. 3.80 e.v. Wet IB 2001);
  • het belastbare loon uit resultaat uit overige werkzaamheden (art. 3.90 e.v. Wet IB 2001);
  • de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen (art. 3.100 e.v. Wet IB 2001); en
  • de belastbare inkomsten uit eigen woning (art. 3.110 e.v. Wet IB 2001).

Voorts bestaat het inkomen uit werk en woning uit:

  • de negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen (art. 3.132 e.v. Wet IB 2001). Hiervan is bijvoorbeeld sprake als in strijd is gehandeld met de voorwaarden op grond waarvan aftrek is genoten voor uitgaven voor inkomensvoorzieningen, denk aan lijfrentepremies; en
  • de negatieve persoonsgebonden aftrekposten (art. 3.139 Wet IB 2001). Dit betreft het terugnemen van eerder genoten persoonsgebonden aftrek).

Op deze positieve inkomensbestanddelen komen in mindering:

  • de aftrek wegens geen of ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.