LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bekendmaking WOZ-beschikking (art. 24 Wet WOZ)

Bekendmaking WOZ-beschikking

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 september 2022
De redactie

1 Bekendmaking WOZ-beschikking

De WOZ-beschikking wordt genomen binnen acht weken na het begin van het kalenderjaar waarvoor zij geldt (art. 24 lid 1 Wet WOZ). Ondanks deze duidelijke termijn moet men deze termijn eerder beschouwen als een instructienorm dan als een termijn van openbare orde (TK 1992-93, 22885, nr 3, p. 50). Het niet naleven van dit voorschrift brengt immers geen nietigheid van de beschikking mee (art. 24 lid 2 Wet WOZ). Overigens treedt een besluit niet eerder in werking dan nadat zij bekend is gemaakt (art. 3:40 Awb).

2 Belanghebbenden

De WOZ-beschikking wordt bekendgemaakt aan de volgende twee belanghebbenden: de genothebbende en de gebruiker van de onroerende zaak (art. 24 lid 3 Wet WOZ). Deze begrippen zijn ontleend aan art. 220b Gemeentewet.

2.1 Genothebbende

De genothebbende is gedefinieerd als: degene die aan het begin van het kalenderjaar het genot heeft van de onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht (art. 24 lid 3 onder a Wet WOZ). Hieruit volgt dat het niet vereist is dat de genothebbende de onroerende zaak ook gebruikt. Het gaat bij deze beoordeling om het antwoord op de vraag of degene het genot van de onroerende zaak heeft. Van een onroerende zaak die is belast met een beperkt recht, heeft niet de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.