LOADING  
Fiscaal
Civiel

Behandeling koop- en putopties (art. 4.30 - 4.32 Wet IB 2001)

Behandeling koop- en putopties

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 oktober 2021
De redactie

1 Koopopties/callopties

Koopopties op aandelen zijn rechten op de verwerving van een aandelenbelang. Geven de opties recht op de verwerving van ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal, dan vormen deze koopopties zelfstandig een aanmerkelijk belang (art. 4.6 onder b Wet IB 2001). Hetzelfde geldt indien sprake is van een recht op verwerving van een belang van ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal van een bepaalde soort (art. 4.7 lid 1 onder b Wet IB 2001). 
Koopopties die recht geven winstbewijzen te verwerven, kunnen niet zelfstandig een aanmerkelijk belang vormen, maar wel in een aanmerkelijk belang worden meegesleept (art. 4.9 Wet IB 2001) of meegetrokken (art. 4.10 Wet IB 2001).

1.1 Verkrijgingsprijs koopoptie

De verkrijgingsprijs van een koopoptie is het bedrag dat bij de verwerving van de optie als tegenprestatie is betaald (de optiepremie). Deze verkrijgingsprijs is van belang als de koopoptie wordt vervreemd voordat deze is uitgeoefend, wanneer de koopoptie wordt uitgeoefend en wanneer de koopoptie zonder uitoefening vervalt na het verstrijken van de uitoefenperiode.
Bij vervreemding van de optie wordt het vervreemdingsvoordeel bepaald op de overdrachtsprijs minus de verkrijgingsprijs van de optie.
Ingeval de optie wordt uitgeoefend, wordt de verkrijgingsprijs toegevoegd aan de verkrijgingsprijs van de bij de uitoefening voor de optieuitoefenprijs verkregen aandelen (art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.