LOADING  
Fiscaal
Civiel

Begripsbepalingen AWR (art. 2 AWR)

Begripsbepalingen AWR

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Stiefkind, Geregistreerd partnerschap, Samengestelde gezinnen, Fiscaal partnerschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 juli 2021
De redactie

1 Begripsbepalingen

In art. 2 AWR wordt een aantal begrippen gedefinieerd. Het doel van de begripsbepalingen in de AWR is om de redactie van andere belastingwetten te vereenvoudigen.
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen lid 1 enerzijds en de leden 2 t/m lid 7 anderzijds. Art. 2 lid 1 AWR geldt alleen voor de AWR, terwijl de leden 2 t/m 7 van toepassing zijn op zowel de AWR als op andere belastingwetten.

Deze toelichting beschrijft de huidige wetgeving. Gewezen wordt op het aangekondigde wetsvoorstel Wet Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen.

1.1 Aankondiging wetsvoorstel Wet Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Op 29 maart 2021 is een consultatiedocument inzake de aanpassing van het fiscaal kwalificatiebeleid van rechtsvormen gepubliceerd, waarin onder meer is voorgesteld de open commanditaire vennootschap (open CV) af te schaffen en het (open) fonds voor gemene rekening (FGR) te herdefiniëren.
De staatssecretaris heeft in een brief van 2 juni 2021 aangekondigd dat de aanpassingen van het fiscale kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen geen onderdeel zullen uitmaken van het Pakket Belastingplan 2022. Deze aanpassingen zullen onderdeel zijn van een afzonderlijk wetsvoorstel dat naar verwachting in de winter van 2021 zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.
Op 1 juli 2021 heeft de staatssecretaris hieraan toegevoegd dat het wenselijk is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.