LOADING  
Fiscaal
Civiel

Begripsbepalingen AWR (art. 2 AWR)

Begripsbepalingen AWR

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Stiefkind, Samengestelde gezinnen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2021
De redactie

1 Begripsbepalingen

In art. 2 AWR wordt een aantal begrippen gedefinieerd. Het doel van de begripsbepalingen in de AWR is om de redactie van andere belastingwetten te vereenvoudigen.
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen lid 1 enerzijds en de leden 2 t/m lid 7 anderzijds. Art. 2 lid 1 AWR geldt alleen voor de AWR, terwijl de leden 2 t/m 7 van toepassing zijn op zowel de AWR als op andere belastingwetten.

2 Art. 2 lid 1 AWR: geldt voor de AWR

Art. 2 lid 1 AWR geeft voor de AWR de begripsbepaling van:
a. belastingwet: zowel de AWR als andere wettelijke bepalingen betreffende de heffing van belastingen,
b. lichamen: verenigingen en andere rechtspersonen, maat- en vennootschappen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens.

3 Art. 2 lid 2 t/m 7 AWR: geldt voor de AWR en andere belastingwetten

Art. 2 lid 2 t/m 7 AWR geeft voor de AWR en andere belastingwetten de begripsbepaling van:

Lid 2:
a. vereniging: daaronder is begrepen de samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid die maatschappelijk gelijk kan worden gesteld met een vereniging.
b. lichaam van een bestuurder: daaronder is begrepen de beherende vennoot van een maat- of vennootschap, de binnenlandse vertegenwoordiger van een niet in Nederland gevestigd lichaam en de persoon die met de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.