LOADING  
Fiscaal
Civiel

Begrip vruchtgebruik (art. 18 SW)

Begrip vruchtgebruik

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Vruchtgebruik, Ficties SW Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020

Begrip vruchtgebruik in de Successiewet 


Art. 201 t/m 226 Boek 3 BW bevat de regels omtrent het vruchtgebruik. In het kader van de Successiewet 1956 is sneller sprake van een vruchtgebruik dan civielrechtelijk, aangezien fiscaalrechtelijk hieronder eveneens valt de situatie dat slechts economisch sprake is van vruchtgebruik. Op grond van art. 18 SW valt hieronder: vruchtgenot; gebruik en bewoning; vruchten en inkomsten; jaarlijkse opbrengsten en soortgelijke uitkeringen uit daartoe aangewezen goederen. Hiervoor is een uitdrukkelijke afspraak over het genot van de zaak niet vereist. Zo is het in het kader van art. 10 SW niet van belang dat de erflater het vruchtgebruik bij de overdracht van de woning heeft bedongen (zie HR 23 april 1997, nr 31736, ECLI:NL:HR:1997:AA2177). Een uitzondering hierop is het ouderlijke vruchtgenot van art. 353 Boek 1 BW, dat niet onder het fiscale begrip valt (HR 19 september 1990, nr 26.986, BNB 1990/312, geen brondocument beschikbaar). Voor de toepassing van art. 10 SW is geen sprake van vruchtgebruik als de huurprijs ten minste 6% van de WOZ-waarde bedraagt en alle huurtermijnen op het moment van overlijden zijn voldaan (art. 10 lid 3 SW). Voor de situatie dat de overdracht voor 1 januari 2010 heeft plaatsgevonden, geldt overgangsrecht (zie MvF 18 oktober 2016, BLKB2016/130M...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.