LOADING  
Fiscaal
Civiel

Begrip ondernemer (art. 3.4 Wet IB 2001)

Begrip ondernemer

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Ondernemer Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2020
De redactie

1 Begrip ondernemer, onderneming en medegerechtigdheid

Belastbare winst uit onderneming is het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen verminderd met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling (art. 3.2 Wet IB 2001). De MKB-winstvrijstelling (art. 3.79a Wet IB 2001) geldt voor ondernemers en houdt een vrijstelling in van 14% van het gezamenlijk bedrag van de winst uit de onderneming(en) nadat dit is verminderd met de ondernemersaftrek (art. 3.74 Wet IB 2001). Winst uit onderneming wordt in de wet zeer ruim gedefinieerd. Eronder vallen de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming (art. 3.8 Wet IB 2001).
Daarnaast is het begrip winst uit onderneming uitgebreid tot de voordelen die de commanditaire vennoot geniet en de voordelen van bepaalde andere geldverstrekkers die ondernemingen financieren (art. 3.3 Wet IB 2001).

Als ondernemer wordt aangemerkt de belastingplichtige voor wiens rekening een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming (art. 3.4 Wet IB 2001). Verbonden voor verbintenissen kan worden uitgelegd als externe aansprakelijkheid jegens crediteuren. Dit hoeft overigens geen hoofdelijke aansprakelijkheid te zijn. Van verbondenheid is geen sprake op grond van een huwelijksgoederengemeenschap waartoe ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.