LOADING  
Fiscaal
Civiel

Begrip loon (art. 3.81 Wet IB 2001)

Begrip loon

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2018

Verplichting tot schadevergoeding wegens fraude geen negatief loon

Casus
Voor de bepaling van het begrip ‘loon’ in de inkomstenbelasting wordt aangesloten bij de Wet Loonbelasting 1964 (art. 3.81 Wet LB). In de Wet LB wordt onder loon wordt verstaan: al hetgeen uit een diensbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten (art. 10 lid 1 Wet LB 1964). Dit begrip wordt voor de inkomstenbelasting ook gehanteerd indien er geen onderworpenheid aan de loonbelasting is omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan of er geen aan inhouding onderworpen arbeidsinkomsten worden genoten. Daarnaast wordt het begrip loon uitgebreid in art. 3.82 Wet IB 2001. Het is mogelijk dat het genoten loon negatief is.

Hof
(Hof Amsterdam , 10-03-2011  , nr. 09/00625 , ECLI:NL:GHAMS:2011:BP8560)

Voor Hof Amsterdam is geprocedeerd over de vraag speelde of een verplichting tot schadevergoeding wegens fraude ten laste van het belastbare inkomen in box 1 kon worden gebracht als negatief loon. De feiten waren als volgt.
V en M zijn gehuwd. M is directeur/groot aandeelhouder van M BV. Nadat M BV in financiële problemen is geraakt, neemt N BV een deel van de activa en passiva over. Hierbij wordt overeengekomen dat M BV het bestuur over N BV zal voeren. V en M verrichten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.