LOADING  
Fiscaal
Civiel

Beëindiging aanverwantschap bij echtscheiding (art. 4.2 Wet IB 2001)

Beëindiging aanverwantschap bij echtscheiding

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Echtscheiding Mail a friend
Bijgewerkt tot 12 december 2022

1 Beëindiging aanverwantschap door echtscheiding

Voor de toepassing van de aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 2001 en de daarop gebaseerde bepalingen geldt een persoon niet langer als aanverwant indien het huwelijk waardoor de aanverwantschap is ontstaan, door echtscheiding is ontbonden (art. 4.2 Wet IB 2001). Deze bepaling geldt ook voor de ontbinding van geregistreerd partnerschap. Met deze bepaling wordt voor fiscale doeleinden afgeweken van art. 1.3 lid 3 BW dat bepaalt dat aanverwantschap door ontbinding van het huwelijk niet wordt opgeheven. Wordt het huwelijk ontbonden door het overlijden van een van beide echtgenoten, dan blijft in overeenstemming met art. 1.3 lid 3 BW aanverwantschap fiscaal wel bestaan. Aanverwantschap speelt een rol in de meetrekregeling van art. 4.10 Wet IB 2001. 

Aanverwantschap ontstaat door huwelijk of geregistreerd partnerschap (art. 1.3 lid 2 BW). Fiscaal breidt art. 1.2 lid 6 Wet IB 2001 het ontstaan van aanverwantschap uit. Twee ongehuwde personen die op grond van art. 5a AWR of art. 1.2 Wet IB 2001 als elkaars partners worden aangemerkt worden voor de bepaling van aanverwantschap gelijkgesteld met gehuwden. Dit geldt voor de gehele Wet IB 2001 en de daarop berustende bepalingen. Als gevolg van deze gelijkstelling worden de bloedverwanten van de partner voor de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.