LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bedrijfsfusie (art. 14 Wet Vpb)

Bedrijfsfusie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Fusie, Doorschuifregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 september 2022
De redactie

1 Algemeen

Uitgangspunt bij een bedrijfsfusie is een activa/passiva overdracht van (een zelfstandig onderdeel van) een onderneming van een vennootschapsbelastingplichtig lichaam ten titel van storting in natura op nieuw uit te geven aandelen. Het is geen overdracht onder algemene titel zodat levering per object plaats moet vinden. Overdracht van langlopende contracten, verzekeringsovereenkomsten, afspraken met de bank e.d. behoeven specifieke civielrechtelijke aandacht. Arbeidscontracten gaan in principe wel mee over. Het overdragen van een onderneming of een zelfstandig onderdeel van de onderneming is in beginsel belast. Over de winst die wordt gerealiseerd door het overdragen van de fiscale en stille reserves (denk hier ook aan goodwill etc.), moet vennootschapsbelasting worden voldaan. Bij de bedrijfsfusie wordt de onderneming overgedragen tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap. Dit betekent dat, afgezien van de toegestane bijbetaling in contanten ter afronding, daarvoor geen contanten in de plaats komen. De overdrager kan dan in de problemen komen indien hij de vennootschapsbelasting niet kan voldoen. Dit kan een reden zijn om een onderneming of een zelfstandig onderdeel van een onderneming niet over te dragen, hetgeen de economie hindert. Daarom heeft de wetgever voorzien in een doorschuifregeling. De vennootschapsbelasting kan dan geen beletsel meer vormen voor gewenste bedrijfsfusies.

De doorschuifregeling maakt mogelijk dat de overdrager ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.