LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ambtshalve vermindering (art. 65 AWR)

Ambtshalve vermindering

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 november 2022
mr. L.E. Welkers

1 Inleiding

Indien tegen een aanslag of beschikking geen bezwaar of beroep meer open staat, voorziet art. 65 lid 1 AWR in de bevoegdheid van de Inspecteur om een onjuiste belastingaanslag of beschikking ambtshalve te verminderen. Volgens het tweede lid is deze bepaling van overeenkomstige toepassing ten aanzien van degene die een onjuist bedrag op aangifte heeft voldaan of afgedragen, of van wie een onjuist bedrag is ingehouden. Ambtshalve vermindering kan worden verleend door de Inspecteur uit eigen beweging, of op verzoek van een belanghebbende die hiervoor redelijkerwijs in aanmerking komt.

2 Verzoek om ambtshalve vermindering binnen 5 jaar

Zowel in art. 30b UR AWR als art. 45aa aanhef en onder a UR IB 2001 wordt een termijn gesteld van vijf jaar waarbinnen moet zijn verzocht om ambtshalve vermindering. In het Besluit Fiscaal Bestuursrecht heeft de Staatssecretaris van Financiën nadere toelichting op deze termijn opgenomen (MvF 15 oktober 2021, nr 2021-9584, onderdeel 23 punt 9):

  • Voor aanslagbelastingen geldt een termijn van vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft, waarbinnen een belanghebbende aanspraak moet hebben gemaakt op het ambtshalve verlenen van vermindering.
  • Voor aanslagbelastingen met afwijkende tijdvakken gaat de vijfjaarstermijn waarbinnen aanspraak kan worden gemaakt op ambtshalve vermindering of ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.