LOADING  
Fiscaal
Civiel

Ambtshalve vermindering (art. 65 AWR)

Ambtshalve vermindering

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. L.E. Welkers

1 Inleiding

Indien tegen een aanslag of beschikking geen bezwaar of beroep meer open staat, voorziet art. 65 lid 1 AWR in de bevoegdheid van de Inspecteur om een onjuiste belastingaanslag of beschikking ambtshalve te verminderen. Volgens het tweede lid is deze bepaling van overeenkomstige toepassing ten aanzien van degene die een onjuist bedrag op aangifte heeft voldaan of afgedragen, of van wie een onjuist bedrag is ingehouden. Ambtshalve vermindering kan worden verleend door de Inspecteur uit eigen beweging, of op verzoek van een belanghebbende die hiervoor redelijkerwijs in aanmerking komt.

2 Verzoek om ambtshalve vermindering binnen 5 jaar

De wet stelt geen termijn waarbinnen moet zijn verzocht om ambtshalve vermindering. In het Besluit Fiscaal Bestuursrecht heeft de Staatssecretaris van Financiën wel een termijn opgenomen (MvF 9 mei 2017, nr 2017-1209, onderdeel 23 punt 9):

  • Voor aanslagbelastingen geldt een termijn van vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft, waarbinnen een belanghebbende aanspraak moet hebben gemaakt op het ambtshalve verlenen van vermindering.
  • Voor aanslagbelastingen met afwijkende tijdvakken gaat de vijfjaarstermijn waarbinnen aanspraak kan worden gemaakt op ambtshalve vermindering of teruggaaf, in direct na afloop van het boekjaar of belastingtijdvak en bij tijdstipbelastingen (zoals de erf- en schenkbelasting) op het ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.