LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemeen Wet verhuurderheffing (art. 1.1 Vhh)

Algemeen Wet verhuurderheffing

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Verhuurderheffing, Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. L.E. Welkers

1 Algemeen

Op grond van de 'verhuurderheffing' is een verhuurder die bij aanvang van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van meer dan vijftig sociale huurwoningen een heffing verschuldigd over de waarde van de huurwoningen (tot 1 januari 2018 was deze grens tien woningen). Omdat de Wet verhuurderheffing (vervallen per 1 januari 2014) en de Wet maatregelen woningmarkt 2014-II zelf geen definitie van het begrip verhuur bevatten, wordt bij de vaststelling of sprake is van verhuur aangesloten bij het civielrechtelijke verhuurbegrip (Rb Zeeland-West Brabant 29 oktober 2015, nr 14/6140, ECLI:NL:RBZWB:2015:7034). Zo worden de huurwoningen als bedoeld in art. 2 aanhef en onderdeel a Wet verhuurderheffing en art. 1.2 lid 1 onderdeel e Wet maatregelen woningmarkt 2014-II, slechts in de heffing betrokken indien civielrechtelijk sprake is van verhuur ex art. 7:201 lid 1 BW.
De maximale huur van een sociale huurwoning is € 763,47 (cijfers 2022, art. 13 Wet op de huurtoeslag). Als de huur van een woning op 1 januari van het betreffende jaar hoger is dan het voornoemde bedrag, valt deze woning niet onder de verhuurderheffing, ook niet indien de huur gedurende het jaar zodanig wordt verlaagd dat deze onder het voornoemde bedrag komt.

Als verhuurder voor de verhuurderheffing wordt aangemerkt diegene aan wie de waardebeschikkingen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.