LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemeen Wet verhuurderheffing (art. 1.1 Vhh)

Algemeen Wet verhuurderheffing

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Verhuurderheffing, Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 januari 2023
mr. L.E. Welkers

1 Algemeen

De Verhuurderheffing is per 1 januari 2023 afgeschaft. Het voorstel (wetsvoorstel Intrekking van de Wet woningmarkt 2014 II (36 219) daartoe werd op 6 oktober 2022 ingediend. Op grond van de Wet van 21 december 2022 tot intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing), (Stb. 2022, 529) is de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II ingetrokken.

Hierna wordt de tot 31 december 2022 geldende wetgeving toegelicht.

Op grond van de 'verhuurderheffing' is een verhuurder die bij aanvang van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van meer dan vijftig sociale huurwoningen een heffing verschuldigd over de waarde van de huurwoningen (tot 1 januari 2018 was deze grens tien woningen). Omdat de Wet verhuurderheffing (vervallen per 1 januari 2014) en de Wet maatregelen woningmarkt 2014-II zelf geen definitie van het begrip verhuur bevatten, wordt bij de vaststelling of sprake is van verhuur aangesloten bij het civielrechtelijke verhuurbegrip (Rb Zeeland-West Brabant 29 oktober 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:7034). Zo worden de huurwoningen als bedoeld in art. 2 aanhef en onderdeel a Wet verhuurderheffing en art. 1.2 lid 1 onderdeel e Wet maatregelen woningmarkt 2014-II, slechts in de heffing betrokken indien civielrechtelijk sprake is van verhuur ex art. 7:201 lid 1 BW.

De maximale huur van een sociale huurwoning is € 763,47 (cijfers 2022, art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.