LOADING  
Fiscaal
Civiel

ANBI (art. 5b AWR)

ANBI

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: ANBI, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 juli 2018
mr. M.N. Bende

1 Inleiding

Al lange tijd kent de wet diverse fiscaal vriendelijke regelingen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Een ANBI is een instelling die zich richt op het algemeen nut. Om als ANBI te worden aangemerkt moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. In deze toelichting wordt hierop nader ingegaan.
Met het van kracht worden van de Geefwet is per 1 januari 2012 de definitie van een ANBI opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), omdat de definitie in steeds meer belastingwetten wordt gebruikt. Met de verhuizing van de definitie van de Wet inkomstenbelasting 2001 naar de AWR is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Als gevolg hiervan zijn ook de voorwaarden en nadere regels die in de artikelen 41a tot en met 41d van de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de ANBI waren opgenomen, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 overgebracht naar de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (art. 1a tot en met 1f UR AWR, Stcrt. 2012, nr 12737). Zolang de instelling door de Inspecteur niet is aangemerkt als ANBI kan de instelling geen beroep doen op de faciliteiten die voor een ANBI zijn getroffen, tenzij sprake is van terugwerkende kracht als bedoeld in het besluit van 19 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.