LOADING  
Fiscaal
Civiel

ANBI (art. 5b AWR)

ANBI

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: ANBI, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2022
De redactie
1 Inleiding
2 Voorwaarden
2.1 Uitsluitend of nagenoeg geheel het algemeen belang dienen
2.2 Geen winstoogmerk
2.3 Beschikkingsmachtcriterium
2.4 Vermogen
2.5 Beleidsbepalers en vergoeding
2.6 Beleidsplan
2.7 Beheerkosten
2.8 Bestemming liquidatiesaldo
2.8.1 Aandacht bij statutenwijziging ANBI voor aanscherping eis bestemming liquidatiesaldo tot 1 januari 2021
2.9 Administratie
2.10 Openbaar maken gegevens via internet
2.10.1 Gebruik van standaardformulieren
2.10.2 Aangekondigde wetswijziging in verband met transparantie en verantwoording ANBI's
3 Commerciële activiteiten
4 Instellingen gevestigd buiten Nederland
5 Culturele instelling
6 Vermogensfondsen
7 Groepsbeschikking
8 Stichting opgericht bij testament
9 Publiekrechtelijke lichamen
10 Verzoek om ANBI-status
11 Verlening ANBI-status met terugwerkende kracht
12 Bekendmaking via ANBI-register
13 Verlies ANBI-status
13.1 Niet meer voldoen aan de voorwaarden
13.2 Onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf
13.3 Gevolgen verlies ANBI-status; informatieplicht voormalige ANBI's
13.3.1 ANBI-vermogen
13.3.2 Geen verplichting bij een ANBI-vermogen lager dan € 25.000
13.3.3 Te verstrekken informatie
14 ANBI-team Eindhoven
15 ANBI keurmerk door het Centraal Bureau Fondsenwerving
16 Begrip algemeen belang nader ingevuld in de jurisprudentie
17 Faciliteiten ANBI
17.1 Successiewet
17.2 Inkomstenbelasting
17.3 Overdrachtsbelasting
17.4 Omzetbelasting
17.5 Vennootschapsbelasting
17.6 Loonbelasting
17.7 Dividendbelasting
17.8 Energiebelasting
18 Literatuur

1 Inleiding

Al lange tijd kent de wet diverse fiscaal vriendelijke regelingen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Een ANBI is een instelling die zich richt op het algemeen nut. Om als ANBI te worden aangemerkt moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. In deze toelichting wordt hierop nader ingegaan.
Omdat het begrip ANBI in veel belastingwetten wordt gebruikt is per 1 januari 2012 (Geefwet) de definitie van een ANBI opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en wel in art. 5b AWR. Met de verhuizing van de definitie van de Wet inkomstenbelasting 2001 naar de AWR is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Als gevolg hiervan zijn ook de voorwaarden en nadere regels die in de artikelen 41a tot en met 41d van de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de ANBI waren opgenomen, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 overgebracht naar de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (art. 1a tot en met 1f UR AWR, Stcrt. 2012, nr 12737). Zolang de instelling door de Inspecteur niet is aangemerkt als ANBI kan de instelling geen beroep doen op de faciliteiten die voor een ANBI zijn getroffen, tenzij sprake is van terugwerkende kracht als bedoeld in het besluit van 19 december 2014 (nr BLKB2014/1415M, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.