LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aftrekbare giften (art. 16 Wet Vpb)

Aftrekbare giften

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: ANBI Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 mei 2021
De redactie

1 Aftrekbare giften

In het geval een vennootschapsbelastingplichtig lichaam een gift doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting SBBI kan deze onder voorwaarden ten laste van de belastbare winst worden gebracht. Als gift wordt aangemerkt een bevoordeling uit vrijgevigheid en al dan niet verplichte bijdragen voor zover daardoor geen op geld waardeerbare aanspraak ontstaat, art. 16 lid 2 Wet Vpb. De voorwaarden voor aftrek zijn, art. 16 lid 1 Wet Vpb:

  • de gift moet gedaan zijn aan een ANBI of steunstichting SBBI;
  • de gift moet met schriftelijke bescheiden kunnen worden aangetoond; en
  • de aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000.

De gift is aftrekbaar in het jaar waarin deze is gedaan.

De gift kan ook in natura worden gedaan, deze is dan tegen de waarde in het economische verkeer aftrekbaar. Onder een gift wordt sinds 1 januari 2021 niet verstaan een bevoordeling of bijdrage in contanten (art. 16 lid 3 Wet Vpb).
Heeft de gift een zakelijk karakter dan kan deze als gewone bedrijfskosten ten laste van de winst worden gebracht, art. 3.25 Wet IB 2001 jo art. 8 Wet Vpb.

Voor giften gedaan aan een culturele instelling geldt een multiplier van 1,5. De aftrek van een gift mag worden verhoogd ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.