LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aftrek uitgaven monumentenpanden (vervallen) (art. 6.31 Wet IB 2001)

Aftrek uitgaven monumentenpanden (vervallen)

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Echtscheiding Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. J.D.M. de Rooij (José de Rooij Juridische Diensten)

1 Monumentenaftrek (vervallen per 1 januari 2019)

De Monumentenaftrek is per 1 januari 2019 vervallen. Daarvoor in de plaats is de zogenaamde Subsidieregeling Woonhuis-Rijksmonumenten gekomen. Deze subsidieregeling geeft particuliere eigenaren de mogelijkheid om achteraf 38% van de instandhoudingskosten van een woonhuis-rijksmonument vergoed te krijgen.

Het gaat om onderhoudswerkzaamheden volgens de ‘Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’, zoals dak-reparaties, onderhoud aan goten en hemelwaterafvoeren, schilderwerk en metselwerk. Het gaat dus niet om reconstructies, toevoegingen en/of energiebesparende maatregelen.

Onderhoudskosten die een rijksmonumenteigenaar in 2018 heeft gemaakt voor uitgevoerd onderhoud, komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek in 2019. Voor instandhoudingskosten gemaakt in 2019 kan een eigenaar in de periode van 1 maart tot en met 30 april 2020 een subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het achteraf aanvragen van subsidie is vergelijkbaar met wat eigenaren nu gewend zijn bij het doen van hun belastingaangifte.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor eigenaren van Rijksmonumenten om een laagrentende lening aan te vragen bij het Nationaal Restauratie Fonds voor 100% van de instandhoudingskosten. Een combinatie van beide regelingen is niet mogelijk.

Eigenaren van Rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, kunnen een beroep doen op de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).

2 Monumentenaftrek tot en met 31 december 2018

Tot en met 31 december 2018 was ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.