LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aftrek uitgaven monumentenpanden (art. 6.31 Wet IB 2001)

Aftrek uitgaven monumentenpanden

Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 mei 2018
mr. J.D.M. de Rooij (José de Rooij Juridische Diensten)

1 Algemeen

In art. 6.31 Wet IB 2001 is geregeld welke uitgaven voor monumentenpanden in aftrek kunnen worden gebracht. Op het begrip monumentenpand wordt hierna ingegaan. De aftrek bestaat uit op de belastingplichtige drukkende onderhoudskosten. Ontvangt de belastingplichtige een subsidie voor het onderhoud, dan drukken de onderhoudskosten niet op hem en heeft hij geen recht op aftrek. Van de drukkende onderhoudskosten kan maximaal 80% in aftrek worden gebracht (cijfers 2016 t/m 2018).

Als voorwaarden voor de aftrek geldt dat:

  • het monumentenpand een eigen woning is als bedoeld in art. 3.111 Wet IB 2001 of een bezitting is die behoort tot de rendementsgrondslag van box 3. Hierbij wordt opgemerkt dat uitgaven aan een aanhorigheid van een monumentenpand pas voor aftrek in aanmerking komen als de aanhorigheid als zelfstandige eenheid is genoemd in de omschrijving van een rijksmonument in het monumentenregister; en
  • de waardeveranderingen van het monumentenpand de belastingplichtige direct of indirect grotendeels (50% of meer) aangaan. Dit betekent dat een belastingplichtige die alleen de economische eigendom van het monumentenpand heeft, ook van de aftrekregeling gebruik kan maken.

In het besluit van 7 maart 2016 (nr BLKB 2016/360M, onderdeel 2) benadrukt de Staatssecretaris van Financiën dat de aftrek niet mogelijk is voor gemeentelijke- of provinciale monumenten of voor een monumentaal schip. Evenmin ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.