LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen (art. 3.124 Wet IB 2001)

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Aftrek uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen zijn aftrekbaar voor de vaststelling van het belastbaar inkomen in box 1 (art. 3.1 lid 2 onder i Wet IB 2001). Onder die inkomensvoorzieningen vallen premies voor een verzekerde lijfrente, welke lijfrente beantwoordt aan de definitie van art. 3.124 Wet IB 2001, zoals lijfrenten die dienen ter compensatie van pensioentekort (lid 1 onder a) en lijfrenten waarvan de termijnen toekomen aan een meerderjarig invalide (klein)kind en uitsluitend eindigen bij het overlijden van het (klein)kind (lid 1 onder b). Ook vallen hieronder premies voor aanspraken op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval van de belastingplichtige zelf (lid 1 onder c). In art. 3.125 Wet IB 2001 worden nadere eisen gesteld aan de lijfrenten ter compensatie van een pensioentekort.

Stortingen op een geblokkeerde lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrekening of overmakingen aan een beheerder van een beleggingsinstelling ter verkrijging van een geblokkeerd lijfrentebeleggingsrecht worden gelijkgesteld met het betalen van premies voor een in art. 3.124 lid 1 onder a en b Wet IB 2001 bedoelde lijfrente en zijn derhalve binnen de geldende begrenzingen aftrekbaar (art. 3.124 lid 2 Wet IB 2001).

Een lijfrente afgesloten bij een levensverzekeraar heet een verzekeringslijfrente, de spaar- en beleggingsvarianten afgesloten bij een bank, beleggingsonderneming of een beheerder van een beleggingsinstelling respectievelijk een lijfrentespaarrekening, lijfrentebeleggingsrekening en een lijfrentebeleggingsrecht. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.