LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aftrek periodieke gift (art. 6.34 Wet IB 2001)

Aftrek periodieke gift

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, ANBI Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 november 2022
De redactie

1 Aftrek periodieke gift

Periodieke giften vormen onder voorwaarden een persoonsgebonden aftrekpost in de inkomstenbelasting. Voor de regeling omtrent aftrek van giften wordt onder een gift verstaan bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat (art. 6.33 onder a Wet IB 2001).
Bevoordeling houdt in dat een waardeverschuiving van de schenker naar de begiftigde moet plaatsvinden, anders gezegd de schenker moet verarmen en de begiftigde moet verrijken (art. 7:186 lid 2 BW). Vereist is dat deze bevoordeling uit vrijgevigheid wordt gedaan. Of sprake is van een bevoordeling uit vrijgevigheid moet worden beoordeeld op het moment dat de schenkingsovereenkomst tot stand komt (HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8105, ECLI:NL:HR:2013:BY8117, ECLI:NL:HR:2013:BY8147 en ECLI:NL:HR:2013:BY8161). De Hoge Raad oordeelde dat de erfgenamen van een overleden schenker van een periodieke gift recht hebben op aftrek van periodieke giften, omdat zij uitvoering geven aan de periodieke verplichting die tot de nalatenschap behoort. Ofwel de vrijgevigheid van een erflater kan overgaan op de erfgenamen.

2 Definitie

Om een gift aan te merken als een ‘periodieke gift’ moet sprake zijn van (art. 6.34 Wet IB 2001):
a. een gift in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering/verstrekking;
b. die uiterlijk bij overlijden eindigt; en
c. die plaatsvindt aan een instelling of aan een vereniging als ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.