LOADING  
Fiscaal
Civiel

Fondswervende activiteiten (art. 9a Wet Vpb)

Fondswervende activiteiten

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: ANBI Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021

1 Aftrek fondswervende activiteiten

Tot 1 januari 2012 was in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een faciliteit opgenomen voor fondswervende instellingen (FFI’s). Door deze faciliteit kon een BV uitgaven die ten bate van het algemeen maatschappelijk belang of een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kwamen in aftrek brengen bij de bepaling van de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting (art. 9 lid 1 onder h Wet Vpb oud), mits de werkzaamheden nagenoeg of nagenoeg uitsluitend (90% of meer) waren gericht op de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang, of de werkzaamheden nagenoeg of nagenoeg uitsluitend (90% of meer) waren gericht op de verkrijging van gelden die op grond van de statuten van de BV of een schriftelijke overeenkomst werden uitgekeerd aan een ANBI (art. 16 Wet Vpb jo art. 6.33 lid 1 sub b Wet IB 2001 oud). De aftrek werd niet toegestaan als deze ernstige concurrentieverstoringen tot gevolg had. Toch was het onder deze regeling in bepaalde gevallen mogelijk dat commerciële winsten geheel buiten de heffing van vennootschapsbelasting werden gehouden. Als voorbeeld een museumwinkel die wordt gedreven door een BV, waarvan de winsten toekomen aan de ANBI-instelling (het museum). Dit was niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.