LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aftrek andere giften (art. 6.35 Wet IB 2001)

Aftrek andere giften

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 juli 2021
De redactie

1 Inleiding

De Wet IB 2001 kent twee vormen van giften die onder voorwaarden een persoonsgebonden aftrekpost kunnen vormen, te weten periodieke giften en andere giften. Periodieke giften kunnen volledig in aftrek worden gebracht, terwijl voor andere giften beperkingen gelden. Voor de regeling omtrent de aftrek van giften wordt verstaan onder giften: bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat (art. 6.33 onder a Wet IB 2001). Uit Hof Den Haag 9 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1544 volgt dat ook recht op giftenaftrek bestaat als een vordering op een vereniging (in casu een ANBI) wordt verrekend met een gift aan de vereniging. Het is niet noodzakelijk dat een kasrondje plaatsvindt. De koopsom voor een lot van een loterijorganisatie waarbij de loterijorganisatie de opbrengst deels gebruikt voor een goed doel, is geen aftrekbare andere gift omdat het lot de tegenprestatie vormt voor de koopsom. Bij de koop van kinderpostzegels wordt meer betaald dan de zegelwaarde. Het gedeelte van dat uitkomt boven de prijs van een gewone postzegel is aftrekbaar als andere gift (Vragen en antwoorden persoonsgebonden aftrekposten 2021 - vraag 6.4.1). Echter  contante giften zijn op grond van art. 6.37 Wet IB 2001 sinds 1 januari 2021 niet meer aftrekbaar. Vindt betaling plaats via incasso dan is geen sprake ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.