LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afstand en wijziging beperkt recht (art. 6 WBR)

Afstand en wijziging beperkt recht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Appartementsrechten, Opstal, Erfpacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 december 2022
De redactie

1 Inleiding

In art. 6 WBR worden de volgende handelingen met betrekking tot beperkte rechten bij wijze van fictie aangemerkt als verkrijgingen voor de overdrachtsbelasting:

  • opzegging van een beperkt recht;
  • wijziging van een beperkt recht;
  • situaties waarin bij het einde van een beperkt recht tot gebruik van een onroerende zaak door de gebruiker daarop aangebrachte zaken ten goede komen aan een andere gerechtigde tot die zaak.

Deze handelingen zijn in civielrechtelijke zin geen verkrijging, zodat in beginsel geen mogelijkheid bestaat om overdrachtsbelasting te heffen. Desondanks kan sprake zijn van een belangwijziging in de onroerende zaak waarop het beperkte recht is gevestigd. Dit is voor de wetgever reden om toch overdrachtsbelasting te heffen.
Voor de maatstaf van heffing wordt aangesloten bij art. 9 WBR.

2 Opzegging van een beperkt recht (art. 6 lid 1 WBR)

Opzegging is een van de wijzen waarop een beperkt recht tenietgaat. Door opzegging gaat het beperkte recht teniet en wordt de hoofdgerechtigde (weer) volledig gerechtigd tot de zaak, anders gezegd nemen de bevoegdheden van de hoofdgerechtigde met betrekking tot de onroerende zaak toe. In civielrechtelijke zin leidt opzegging niet tot een verkrijging, daarom is geen sprake van een verkrijging in de zin van art. 2 WBR.
Om heffing van overdrachtsbelasting mogelijk te maken wordt o
pzegging van een beperkt recht op een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.