LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aflossingsstand (art. 3.119d Wet IB 2001)

Aflossingsstand

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Eigen woning, Gemeenschap van goederen, Draagplichtovereenkomst Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 maart 2022
De redactie

1 Aflossingsstand

In de eigenwoningregeling die geldt vanaf 1 januari 2013 is de hoofdregel gehandhaafd dat renteaftrek op een eigenwoningschuld gemaximeerd is tot 360 maanden (dertig jaar). Wel wordt een andere systematiek gehanteerd om de dertigjaarstermijn te waarborgen. Onder een eigenwoningschuld wordt verstaan een schuld die is aangegaan in verband met een eigen woning, waarvoor een contractuele verplichting geldt tot het gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen van de schuld aan welke verplichting daadwerkelijk wordt voldaan (art. 3.119a lid 1 Wet IB 2001).
Wanneer de eigen woning wordt vervreemd en de belastingplichtige verhuist (tijdelijk) naar een huurwoning of naar een nieuwe eigen woning waarvoor hij een kleinere of geen schuld aangaat, blijven van de eerdere eigenwoningschuld het bedrag en de stand van de resterende maximale looptijd in maanden behouden voor zover deze eigenwoningschuld niet wordt ‘voortgezet’ bij de nieuwe eigen woning. Dit wordt de aflossingsstand genoemd (art. 3.119d Wet IB 2001).
De aflossingsstand kan naar de stand van het einde van een kalenderjaar, al dan niet op verzoek, door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking worden vastgesteld (art. 3.119d lid 1 laatste zin Wet IB 2001). Deze beschikking heet de ‘beschikking aflossingsstand’. Het nog ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.