LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aflossingseis (art. 3.119c Wet IB 2001)

Aflossingseis

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 januari 2022
De redactie

1 Inleiding

Een van de eisen om een geldlening als eigenwoningschuld aan te merken is dat er een contractuele verplichting moet zijn om gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden (= 30 jaar) volledig af te lossen (art. 3.119a lid 1 onder b Wet IB 2001), tenzij sprake is van een onder het overgangsrecht vallende bestaande eigenwoningschuld (art. 10bis.1 lid 1 Wet IB 2001). Voorts moet daadwerkelijk aan deze contractuele verplichting tot aflossing worden voldaan (art. 3.119a lid 1 onder c Wet IB 2001). Deze aflossingseis wordt nader ingevuld in art. 3.119c Wet IB 2001.
De wet schrijft in art. 3.119c lid 1 Wet IB 2001 de maximaal toegestane hoogte van de eigenwoningschuld op het toetsmoment voor en niet het minimaal in een bepaalde periode af te lossen bedrag.
Daardoor is een lineair aflossingsschema ook mogelijk, in welk schema in de beginjaren meer wordt afgelost en later minder dan in een annuïtair aflossingsschema het geval is. In dat geval is de feitelijke schuld kleiner dan de maximaal toegestane schuld om aftrek van rente te genieten.

Aan de aflossingseis is voldaan indien een tot de eigenwoningschuld behorende schuld op het toetsmoment niet meer bedraagt dan het bedrag dat voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.