LOADING  
Fiscaal
Civiel

Administratieve verplichtingen ondernemer (art. 34 - 35a Wet OB)

Administratieve verplichtingen ondernemer

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Ondernemer Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 juni 2022
De redactie

1 Inleiding

In deze toelichting wordt op hoofdlijnen ingegaan op de administratieverplichtingen die op een ondernemer voor de omzetbelasting rusten.

Naast de algemene administratieve verplichtingen genoemd in art. 52 AWR gelden voor de btw-ondernemer in de zin van art. 7 Wet OB ook een aantal in de Wet OB opgenomen specifieke verplichtingen omtrent administratie, bewaarplicht en facturering. Deze bepalingen vinden we in art. 34 e.v. Wet OB en worden in deze toelichting beknopt besproken.

De ondernemer is op grond van art. 34 Wet OB verplicht op een juiste wijze de door hem en aan hem verrichte leveringen en diensten te administreren. Deze verplichtingen zijn verder uitgewerkt in art. 31 U.besch. Wet OB. Uit deze administratie moet ook de verlegde omzetbelasting blijken. Ook voor de intracommunautaire verwerving en de invoer en uitvoer van goederen gelden deze verplichtingen; in deze toelichting wordt daaraan verder geen aandacht besteed. Voor de regeling betreffende de fiscaal vertegenwoordiging, die geldt voor de buitenlandse ondernemer die geen vaste inrichting heeft en bepaalde transacties in Nederland verricht, wordt verwezen naar art. 33 Wet OB.

De beleidsregels en goedkeuringen op het terrein van de administratieve verplichtingen en factureringsverplichtingen, waaronder specifieke bepalingen inzake forfaitaire berekeningsmethoden, zijn opgenomen in het besluit van 6 december 2014, nr BLKB2014/704M...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.