LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aansprakelijkheid onverplichte handelingen (art. 33a Inv.)

Aansprakelijkheid onverplichte handelingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Aansprakelijkheid voor belastingen, Hoofdelijke aansprakelijkheid Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2019
mr. R.D. de Jong

1 Hoofdelijke aansprakelijkheid begunstigden

Het bepaalde in art. 33a Inv. betreft regelgeving die de Belastingdienst in staat moet stellen om ongewenste verhaalscontructies, waardoor de Belastingdienst wordt benadeeld, tegen te gaan. In het eerste lid is bepaald dat een begunstigde van een door een belastingplichtige verrichte onverplichte begunstigingshandeling onder bepaalde voorwaarden hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de belastingschulden van de belastingplichtige, tot maximaal het bedrag van de begunstiging. De gestelde voorwaarden zijn dat de betreffende handeling onverplicht is verricht, de Belastingdienst door de onverplichte handeling is benadeeld in haar verhaalsmogelijkheden en dat de belastingplichtige én de begunstigde wisten of behoorden te weten dat de benadeling van de Belastingdienst het gevolg van die onverplichte handeling zou zijn. Voorbeelden van dergelijke onverplichte handelingen zijn het doen van schenkingen, het uitkeren van dividend, het voldoen van een schuld van een ander, het bevoordelen van een of meer (nauw betrokken) schuldeisers en het verstrekken van zekerheid.  

In art. 33a lid 2 Inv. is een bewustheidsvermoeden opgenomen, waarmee - indien aan de vereisten is voldaan - wetenschap van de belastingplichtige en de begunstigde kan worden aangenomen.

De bepaling heeft een aantal overeenkomsten met de Actio Pauliana uit het civiele recht (art. 3:45 BW) en het faillissementsrecht (art. 42 Fw). De fiscale Actio Pauliana van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.