LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (vervallen)

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (vervallen)

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Zorg Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. M.N. Bende

1 Inleiding

Per 1 januari 2015 is de AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Hieronder wordt de regeling beschreven zoals deze tot en met 31 december 2014 gold.

Meerderjarigen die zorg ontvangen (thuis of in een zorginstelling), moeten daarvoor op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een eigen bijdrage betalen. De AWBZ is een volksverzekering voor ziektekosten die niet door de zorgverzekering worden gedekt.
Verzekerd overeenkomstig de AWBZ is (art. 5 lid 1 AWBZ) degene, die:
a. ingezetene is, waarbij onder ‘ingezetene’ dient te worden verstaan: degene, die in Nederland woont (art. 2 AWBZ); en
b. geen ingezetene is, maar ter zake van in Nederland of op het continentaal plat in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen.
Iedereen van 18 jaar of ouder betaalt een eigen bijdrage als hij in een AWBZ-instelling verblijft. Een AWBZ-instelling is een instelling waar iemand woont én zorg krijgt. Dit kan zowel een zorginstelling als een verpleeginstelling zijn. Iemand van 18 jaar of ouder betaalt ook een eigen bijdrage wanneer hij gebruik maakt van zorg thuis. Door betaling van de eigen bijdrage betaalt de zorgafnemer een deel van de kosten zelf.
De AWBZ (wet van 14 december 1967) ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.