LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aangiftetermijn schenkbelasting (art. 46 SW)

Aangiftetermijn schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 januari 2017

1 Aangiftetermijn schenkingbelasting: 2 maanden na het jaar van schenking

De verkrijger van een schenking is de belastingplichtige voor de schenkbelasting (art. 36 SW). Hij is dan ook gehouden om aangifte te doen. De aangifte moet worden gedaan uiterlijk voor het verstrijken van twee maanden na het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden (art. 46 SW).

De Inspecteur reikt aan de vermoedelijke verkrijger een aangiftebiljet uit (art. 6 lid 1 AWR). Als na een schenking de schenker en de begiftigde niet binnen een bepaalde termijn door de Inspecteur worden uitgenodigd tot het doen van aangifte, zijn zij verplicht binnen twee weken na het verstrijken van de aangiftetermijn te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet schenkbelasting (art. 6 lid 3 AWR jo art. 2 lid 3 en lid 4 UR AWR).
Voor schenkingen geldt dat de aangiftetermijn niet eerder verstrijkt dan twee maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden (art. 46 SW). In verband daarmee is in art. 2 lid 3 Uitvoeringsregeling AWR bepaald dat als niet vóór 1 maart van het kalenderjaar na de schenking een aangiftebiljet is uitgereikt, om een uitnodiging tot het doen van aangifte moet worden verzocht.

2 Wijze van aangifte doen

Tot 1 januari 2017 gold dat de aangifte schenkbelasting ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.