LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aangiftetermijn schenkbelasting (art. 46 SW)

Aangiftetermijn schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Aangiftetermijn schenkbelasting: twee maanden na het jaar van schenking

De verkrijger van een schenking is de belastingplichtige voor de schenkbelasting (art. 36 SW). Hij is dan ook gehouden om aangifte te doen. De aangifte moet worden gedaan uiterlijk voor het verstrijken van twee maanden na het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden (art. 46 SW). De Inspecteur reikt aan de vermoedelijke verkrijger een aangiftebiljet uit (art. 6 lid 1 AWR). Als na een schenking de schenker en de begiftigde niet binnen een bepaalde termijn door de Inspecteur worden uitgenodigd tot het doen van aangifte, zijn zij verplicht binnen twee weken na het verstrijken van de aangiftetermijn te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet schenkbelasting (art. 6 lid 3 AWR jo art. 2 lid 3 en lid 4 UR AWR). Zie de toelichting op art. 38 SWSchenkingen in een kalenderjaar van dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde worden samengeteld op grond van art. 27 SW en ook schenkingen door ouders tezamen of afzonderlijk aan kinderen worden samengeteld op grond van art. 28 SW. Om die reden vangt de termijn van art. 46 SW pas aan na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden. De schenkbelasting is echter een tijdstipbelasting, zodat ook voor iedere afzonderlijke schenking apart aangifte ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.