LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aangiftetermijn erfbelasting (art. 45 SW)

Aangiftetermijn erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 januari 2017

1 Aangiftetermijn erfbelasting

De verkrijger krachtens erfrecht is belastingplichtige voor de erfbelasting (art. 36 SW). De verkrijger is dan ook gehouden om aangifte te doen. Ingevolge art. 45 lid 1 SW stelt de Inspecteur de termijn voor het doen van aangifte erfbelasting zodanig vast dat deze niet eerder verstrijkt dan 8 maanden na het overlijden. Als na een overlijden de verkrijgers niet binnen een bepaalde termijn door de Inspecteur zijn uitgenodigd tot het doen van aangifte, zijn zij verplicht binnen twee weken na het verstrijken van de aangiftetermijn te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet erfbelasting (art. 6 lid 3 AWR jo art. 2 lid 2 en lid 4 Uitvoeringsregeling AWR).

1.1 Renteafspraak binnen (verlengde) aangiftetermijn van art. 45 SW

Op verzoek kan uitstel worden verleend voor het doen van aangifte. Stel erflater overlijdt op 3 augustus 2016. De Inspecteur stelt de termijn voor het doen van aangifte vast op 10 april 2017. Erfgenamen verzoeken om uitstel van het doen van aangifte. De Inspecteur verleent uitstel; de aangifte moet voor 1 augustus 2017 worden gedaan. Is een renteovereenkomst die in stel de tiende maand na het overlijden wordt gesloten ter zake van een uit de wettelijke verdeling voortvloeiende onderbedelingsvordering van een kind, aan te merken als een rentevergoeding die is overeengekomen binnen de met inachtneming ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.