LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aangiftetermijn erfbelasting (art. 45 SW)

Aangiftetermijn erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Aanvaarding en verwerping nalatenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Hoofdregel aangiftetermijn erfbelasting

De verkrijger krachtens erfrecht is belastingplichtige voor de erfbelasting (art. 36 SW). De verkrijger is dan ook gehouden om aangifte te doen. Ingevolge art. 45 lid 1 SW stelt de Inspecteur de termijn voor het doen van aangifte erfbelasting zodanig vast dat deze niet eerder verstrijkt dan acht maanden na het overlijden. Als na een overlijden de verkrijgers niet binnen een bepaalde termijn door de Inspecteur zijn uitgenodigd tot het doen van aangifte, zijn zij verplicht binnen twee weken na het verstrijken van de aangiftetermijn te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet erfbelasting (art. 6 lid 3 AWR jo art. 2 lid 2 en lid 4 Uitvoeringsregeling AWR). Zie de toelichting op art. 38 SW.

2 Zwangerschap

Indien door zwangerschap onzekerheid bestaat wie de erfgenamen zijn (het kind is nog niet geboren ten tijde van het overlijden) of over de heffing van de belasting (het ongeboren kind is legataris), gaat de termijn van acht maanden in op de dag van de bevalling of de dag waarop de zwangere vrouw overlijdt of, indien geen van beide heeft plaatsgevonden op de dag na de dag waarop 306 dagen zijn verstreken sinds het overlijden van de erflater (art. 45 lid 2 SW). De slotzin van dit tweede lid bepaalt dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.