LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aangifte erfbelasting (art. 38 SW)

Aangifte erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Executeur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

Ingevolge art. 8 lid 1 AWR is iemand die door de Inspecteur is uitgenodigd aangifte te doen, verplicht om de in de uitnodiging gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud in de aangifte in te vullen, de aangifte te ondertekenen en in te leveren of toe te zenden. De verplichting tot inlevering of toezending geldt ook voor de in de uitnodiging gevraagde bescheiden of andere gegevensdragers. 
In aanvulling op deze verplichting moet een erfgenaam die door de Inspecteur is uitgenodigd aangifte erfbelasting te doen, niet alleen de gegevens verstrekken die voor de heffing van de erfbelasting over zijn verkrijging van belang zijn, maar ook de gegevens verstrekken die van belang kunnen zijn voor de heffing van andere verkrijgers, die geen erfgenaam zijn, zoals legatarissen, lastbevoordeelden en fictieve verkrijgers (art. 38 SW). Overigens hebben de legataris, lastbevoordeelde of fictieve verkrijgers, zelfstandig de verplichting aangifte te doen. Als de Inspecteur niet binnen acht maanden na het overlijden van de erflater aan hen een aangiftebiljet heeft uitgereikt, zijn ook deze verkrijgers verplicht om de uitreiking van een aangiftebiljet te vragen (art. 6 lid 3 AWR), binnen 14 dagen na het verstrijken van de termijn van acht maanden (art. 2 lid 4 UR AWR). Uiteraard zijn deze verkrijgers ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.