LOADING  
Fiscaal
Civiel

ANBI en erfbelasting (art. 32 lid 1 onder 3 SW)

ANBI en erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: ANBI, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 januari 2023
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants)

1 Inleiding

Een ANBI is een instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en is gevestigd in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat (art. 5b AWR). Buiten deze gebieden kan een instelling enkel als ANBI worden gerangschikt door goedkeuring van de Minister van Financiën onder de daarbij gestelde voorwaarden (MvF 19 december 2014, nr BLKB2014/1415M, onderdeel 3.3)

De ANBI moet aan de nadere regels voldoen die zijn opgenomen in artikelen 1a tot en met 1e van de UR AWR en als zodanig zijn aangemerkt door de Belastingdienst. De ANBI mag niet de rechtsvorm hebben van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven. De gerangschikte ANBI’s staan vermeld op de website van de Belastingdienst. Overigens kan een instelling met terugwerkende kracht worden aangemerkt als ANBI (art. 1a lid 3 UR AWR), zoals in de situatie dat een instelling bij testament wordt opgericht en volgens datzelfde testament vermogen wordt ingebracht bij die instelling. Het besluit van 19 december 2014 (nr BLKB2014/1415M) geeft de mogelijkheid de statuten van deze bij testament opgerichte entiteit nog binnen acht maanden aan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.