LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Belastingplan 2009 Tweede Kamer 2008-2009 31704 3 Memorie van toelichting
Belastingplan 2009 Tweede Kamer 2008-2009 31704 57 Motie van de leden Omtzigt en Cramer
Belastingplan 2009 Tweede Kamer 2008-2009 31704 60 Gewijzigd amandement van de leden Omtzigt en Cramer
Belastingplan 2009 Tweede Kamer 2008-2009 31704 34 Tweede nota van wijziging
Belastingplan 2009 Eerste Kamer 2008-2009 31704 D Memorie van antwoord
Belastingplan 2009 Staatsblad 2008-2009 31704 Stb. 2008, 565 Definitieve wettekst
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Tweede Kamer 2008-2009 31930 3 Memorie van toelichting
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33847 1 Koninklijke boodschap
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33847 2 Voorstel van wet
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33847 3 Memorie van toelichting
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33847 4 Advies Raad van State en Nader rapport
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33847 5 Brief van staatssecretaris van Financiën
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33847 6 Verslag
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33847 7 Nota naar aanleiding van het verslag
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33847 8 Nota van wijziging
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33847 9 Verslag van een rondetafelgesprek
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33847 10 Nader verslag
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33847 11 Nota naar aanleiding van het nader verslag
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33847 12 Tweede nota van wijziging
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Eerste Kamer 2013-2014 33847 B Gewijzigd voorstel van wet
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 Staatsblad 2013-2014 33847 196 Definitieve wettekst
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Verzamelde parlementaire toelichting 2009-2010 31930 nvt Verzamelde parlementaire toelichting op art. 32 SW (modernisering 1 januari 2010)