LOADING  
Fiscaal
Civiel

Toegelaten verzekeraar (art. 19a Wet LB)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Belastingplan 2015 Tweede Kamer 2014-2015 34002 104 Brief SvF: Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer
Belastingplan 2016 Tweede Kamer 2015-2016 34302 108 Brief SvF: Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB?
Belastingplan 2016 Tweede Kamer 2015-2016 34302 113 Verslag van een schriftelijk overleg over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB?