LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief erf- en schenkbelasting (art. 24 SW)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Tweede Kamer 2008-2009 31930 3 Memorie van toelichting
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Belastingdienst 2008-2009 31930 Maatschappelijke opvattingen over Successiebelasting
Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33752 58 Gewijzigd amendement van het lid Schouten ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 43
Belastingplan 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33752 43 Amendement van het lid Schouten
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Verzamelde parlementaire toelichting 2009-2010 31930 nvt Verzamelde parlementaire toelichting op art. 24 SW (modernisering 1 januari 2010)
Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Tweede Kamer 2011-2012 33030 9 Verslag verzoekschrift betreffende successierecht en toepassing hardheidsclausule bij kind waarvan afstand is gedaan en welke is geadopteerd