LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden (Art. 15a WBR)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Wet differentiatie overdrachtsbelasting Tweede Kamer 2020-2021 35576 6 Nota naar aanleiding van het verslag
Wet differentiatie overdrachtsbelasting Staatsblad 2020-2021 35576 Stb. 2020, 545 Definitieve wettekst
Wet differentiatie overdrachtsbelasting Eerste Kamer 2020-2021 35576 A Gewijzigd voorstel van wet
Wet differentiatie overdrachtsbelasting Eerste Kamer 2020-2021 35576 B Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Financiën
Wet differentiatie overdrachtsbelasting Eerste Kamer 2020-2021 35576 C Memorie van antwoord
Wet differentiatie overdrachtsbelasting Eerste Kamer 2020-2021 35576 E Verslag van de vaste commissie voor Financiën
Wet differentiatie overdrachtsbelasting Eerste Kamer 2020-2021 35576 F Nota naar aanleiding van het verslag
Wet differentiatie overdrachtsbelasting Eerste Kamer 2020-2021 35576 G Brief van de Minister van Binnenlandse zaken inzake de differentiatie van de overdrachtsbelasting en de gevolgen daarvan voor woningcorporaties