LOADING  
Fiscaal
Civiel

Schadevergoeding bij gegrondverklaring beroep (vervallen) (art. 8:73 Awb)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Staatsblad 2012-2013 50 Definitieve wettekst