LOADING  
Fiscaal
Civiel

Kortstondig afwijken van aflossingsschema en betalingsregelingen (art. 3.119e Wet IB 2001)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Tweede Kamer 2012-2013 33405 2 Voorstel van wet
Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Tweede Kamer 2012-2013 33405 3 Memorie van toelichting
Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Tweede Kamer 2012-2013 33405 11 Tweede nota van wijziging
Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Staatsblad 2012-2013 33405 Stb. 2012, 670 Definitieve wettekst
Wet maatregelen woningmarkt 2014 II Staatsblad 2013-2014 33819 583 Definitieve wettekst