LOADING  
Fiscaal
Civiel

Inhoudingsplicht bij werknemer-dga (art. 6 Wet LB)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Overige fiscale maatregelen 2008-1 Staatsblad 2007-2008 31206 Stb. 2007, 563 Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2008-1 Tweede Kamer 2007-2008 31206 2 Voorstel van wet
Overige fiscale maatregelen 2008-1 Tweede Kamer 2007-2008 31206 3 Memorie van toelichting
Belastingplan 2008 Staatsblad 2007-2008 31205 Stb. 2007, 562 Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2009 Tweede Kamer 2009-2010 31705 23 Verslag van een schriftelijk overleg