LOADING  
Fiscaal
Civiel

Defiscalisering van erfrechtelijke verkrijgingen (art. 5.4 Wet IB 2001)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Tweede Kamer 2009-2010 31930 48 Derde nota van wijziging
Successiewet 1956 (modernisering 1-1-2010) Staatsblad 2009-2010 31930 Stb. 2009, 564 Definitieve wettekst
Overige fiscale maatregelen 2012 Tweede Kamer 2011-2012 33004 3 Memorie van toelichting
Overige fiscale maatregelen 2012 Tweede Kamer 2011-2012 33004 5 Nota n.a.v. het verslag
Belastingplan 2012 Tweede Kamer 2011-2012 33003 29 Brief Staatssecretaris van Financiën
Overige fiscale maatregelen 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33753 2 Voorstel van wet
Overige fiscale maatregelen 2014 Tweede Kamer 2013-2014 33753 3 Memorie van toelichting
Overige fiscale maatregelen 2014 Staatsblad 2013-2014 33753 Stb. 2013, 566 Definitieve wettekst