LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definities aftrekbare giften (art. 6.33 Wet IB 2001)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Fiscale verzamelwet 2021 Tweede Kamer 2019-2020 35437 2 Voorstel van wet
Fiscale verzamelwet 2021 Tweede Kamer 2019-2020 35437 3 Memorie van toelichting
Fiscale verzamelwet 2021 Tweede Kamer 2019-2020 35437 4 Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport
Fiscale verzamelwet 2021 Tweede Kamer 2019-2020 35437 5 Verslag
Fiscale verzamelwet 2021 Tweede Kamer 2019-2020 35437 6 Nota van wijziging
Fiscale verzamelwet 2021 Tweede Kamer 2019-2020 35437 7 Nota naar aanleiding van het verslag
Fiscale verzamelwet 2021 Tweede Kamer 2019-2020 35437 11 Amendement inzake verplichte standaardformulieren voor grote ANBI's
Fiscale verzamelwet 2021 Tweede Kamer 2019-2020 35437 12 Amendement inzake een termijn van zestien weken voor het overleggen van een VOG
Fiscale verzamelwet 2021 Eerste Kamer 2020-2021 35437 A Gewijzigd voorstel van wet
Fiscale verzamelwet 2021 Staatsblad 2020-2021 35437 Stb. 2020, 472 Definitieve wettekst