LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingrente (art. 30f AWR - 30h AWR)

Wet Instantie Vergaderjaar Dossiernr. Volgnr. Titel
Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Staatsblad 2009-2010 32130 Stb. 2009, 611 Definitieve wettekst
Belastingplan 2012 Tweede Kamer 2011-2012 33003 3 Memorie van toelichting
Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Nationale Ombudsman 2014-2015 34028 Onbekend Fiscus nalatig bij informatieverstrekking op aangiftebiljet erfbelasting